درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

معصومه سلیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - تهران
4 جلسه موفق
کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • عضو فعال گروه های آموزشی منطقه 16
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط معصومه سلیمی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

عضو فعال گروه های آموزشی منطقه 16

معلم رسمی اموزش و پرورش

سابقه تدریس خصوصی

دیدگاه دانش آموزان درباره معصومه سلیمی

5 از 4.5 2 نفر امتیاز داده اند.

4.5
5
5
5

ثنا سیفی

1 ماه پیش

توجه به توضیحات دانش آموز

ریاضی سوم ابتدایی

محمدرضا اکبری

1 ماه پیش

باسپاس از زحمات شما

ریاضی چهارم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!