این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ارش عزیزیان کیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • نفر سوم دوره اموزشی نرم افزار solid works در اموزشگاه عالی نوین پارسیان
  • تدریس ریاضی متوسطه اول به روش ساده و قابل فهم
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ارش عزیزیان کیا

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

نفر سوم دوره اموزشی نرم افزار solid works در اموزشگاه عالی نوین پارسیان

تدریس ریاضی متوسطه اول به روش ساده و قابل فهم

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!