درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

وحید دادرس

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
سابقه تدریس خصوصی کامپیوتر بمدت 5 سال
  • تدریس (روش تدریس و تولید محتوای الکترونیک) بمدت 5 سال به معلمین مدارس هوشمند پیشرفته شاهد و دولتی و غیرانتفاعی
  • تدریس خصوصی کامپیوتر بمدت 1 سال در موسسه داده کاوی کاسپین
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد، رتبه یک گروه فناوری اطلاعات بین دانشجویان هم ورودی تا کنون

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط وحید دادرس

مهارتهای هفت گانه رایانه ICDL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

اینترنت Internet

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ویندوز Microsoft Windows

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

کامپیوتر به کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

تدریس خصوصی کامپیوتر بمدت 1 سال در موسسه داده کاوی کاسپین

سابقه 3 سال تدریس آی تی به معلمان مدارش شاهد و غیرانتفاعی

مدرس بعنوان مربی استارت آپ ویکند در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، استارت آپ قوه قضاییه

تدریس (روش تدریس و تولید محتوای الکترونیک) بمدت 5 سال به معلمین مدارس هوشمند پیشرفته شاهد و دولتی و غیرانتفاعی

سابقه تدریس خصوصی کامپیوتر بمدت 5 سال

استاد دانشگاه پژوهشگر برتر

ویدیو وجود ندارد!