درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی کاظمی یوسفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی ریاضی از دانشگاه پیام نور
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی کاظمی یوسفی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!