این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

هیوا شریعتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • سابقه 8 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هیوا شریعتی

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!