این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فهیمه شاهسون

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • سابقه 8 سال تدریس در آموزشگاه ها
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فهیمه شاهسون

تافل (TOEFL)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس در آموزشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!