این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امیر اورنگ کریمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • 8 سال تدریس کنکور زیست شناسی
  • 1 نفر از شاگردانم رتبه 56 کنکور
  • افتخار تحصیلی: رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیر اورنگ کریمی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

8 سال تدریس کنکور زیست شناسی

آموزشگاه ویژن، مجتمع وآله، مجتمع آموزشی نور

1 نفر از شاگردانم رتبه 56 کنکور

ویدیو وجود ندارد!