در حال حاضر صفحه استاد حمید هادی به صورت موقت غیرفعال شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی استادبانک تماس بگیرید.

پشتیبانی: 021-91005343
حمید هادی

حمید هادی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تبریز

استاد جدید

کارشناسی مهندسی برق از موسسه آموزش عالی رشدیه -تبریز

کارشناسی ارشد مهندسی برق از موسسه آموزش عالی رشدیه -تبریز

سابقه تدریس خصوصی به مدت دوسال

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

درباره استاد

انتخاب راه حل های ساده و پرهیز از راه های گیج کننده

سابقه تدریس خصوصی به مدت دوسال

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

تلفن پشتیبانی
021-91005343