درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

علی نوروزی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
دکترا مهندسی مکانیک بیوسیستم از دانشگاه تربیت مدرس
  • افتخار تحصیلی: Technology transfer for HRSG F‐Class boiler Design and Manufacturing certification
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • افتخار تحصیلی: ثبت اختراع فین زنی لوله عصائی با گروه مپنا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی نوروزی

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شناخت فلزات صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تکنولوژی روش های جوشکاری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شرکت هپکو- اراک

تدریس در دانشگاه آزاد اراک

تدریس در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

سابقه تدریس بمدت 4 سال دروس دانشگاهی

دیدگاه دانش آموزان درباره علی نوروزی

5 از 4 1 نفر امتیاز داده اند.

4
5
4
4

محمد جعفری

1 سال پیش

راضی بودم

مقاومت مصالح

ویدیو وجود ندارد!