این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهزاد آرایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • سابقه 10 سال تدریس در آموزشگاه ها
  • 10سال سابقه مدیریتی در پروژه های شهر سازی علوی
  • عضو نظام مهندسی تهران و دارای پروانه اشتغال در طراحی نظارت اجرا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهزاد آرایی

مهندسی ترابری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

روسازی راه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مهندسی ترابری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

روش های اجرای ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

راهسازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اصول مدیریت ساخت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اصول مهندسی ترافیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه 10 سال تدریس در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!