درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

طیبه قیاسی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط طیبه قیاسی

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!