درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
یاسمن منفرد

یاسمن منفرد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس در مدرسه سجاد
  • تدریس در مدرسه اتحاد 1
  • تدریس در مدرسه دخترانه نوین 2

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه اتحاد 1

تدریس در مدرسه دخترانه نوین 2

تدریس در مدرسه سجاد

تدریس کنکور با اموزشگاه نیایش

تدریس در مدرسه دخترانه نیایش

تدریس به صورت خصوصی

تدریس در مدرسه کیهان

ویدیو وجود ندارد!