مریم شجاع

مریم شجاع

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

1 جلسه موفق

کارشناسی ارشد ادبیات و زبان عربی از دانشگاه الزهرا

سابقه تدریس بمدت 20 سال به دانش اموزان مدارس برتر مجموعه هدف ومجتمع امام صادق وعلوی

طراح سوال مدارس استعدادهای درخشان

دوره های شیوه نوین تدریس عربی دوره الوان و اضواء بمدت 6 سال

درباره استاد

تمام دوره های ضمن خدمت کناب های جدید دوره اول و دوم متوسط را در مرکز باقر العلوم منطقه 4 تهران سپری کردم پایان آزمون های قلم چی سوالات عربی و دینی را تحلیل و ارزیابی کرده و نتیجه را به مرکز قلم چی اعلام میکنم به سوالات کنکور و آزمون های گزینه 2تسلط دارم و تدریس میکنم دانش اموزانی داشتم که توانستند در کنکور در درس عربی درصد بالایی بزنند جزوه ای در زمینه کتاب عربی دوره دوم متوسط نوشتم که دردسترس دانش اموزان قرار میگیرد

تدریس در مدارس برتر و اموزشگاه کنکور

14سال تدریس در مجتمع امام صادق

طراح سوال مدارس استعدادهای درخشان

چند نفر از شاگردانم رتبه برتر کنکور بوده اند

تسلط به شیوه های نوین تدریس و تست زنی در کمترین زمان

صد درصد قبولی در امتحانات نهایی

سابقه تدریس بمدت 20 سال به دانش اموزان مدارس برتر مجموعه هدف ومجتمع امام صادق وعلوی

طراح سوال قران و دینی ورودی استعدادهای درخشان نهم

دوره های شیوه نوین تدریس عربی دوره الوان و اضواء بمدت 6 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343