درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پوریا کشفی

پوریا کشفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه
  • تدریس ریاضی و فیزیک در موسسات آزاد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس ریاضی و فیزیک در موسسات آزاد

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک

تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!