درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا صدقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
  • سابقه بیش از 20 سال تدریس در آموزشگاه و خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا صدقی

مهارتهای هفت گانه رایانه ICDL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

اینترنت Internet

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

ویندوز Microsoft Windows

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار اِکسل (Microsoft Excel)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار اَکسس (Microsoft Access)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

سابقه بیش از 20 سال تدریس در آموزشگاه و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!