درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی اکبر ظهری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس بمدت 28 سال در مدارس
  • کارشناسی دبیری زیست شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • مولف بیش از 20 عنوان کتاب کمک درسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی اکبر ظهری

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

430,000
40٪
258,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

430,000
40٪
258,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

480,000
40٪
288,000 تومان

سابقه تدریس بمدت 28 سال در مدارس

مولف بیش از 20 عنوان کتاب کمک درسی

ویدیو وجود ندارد!