علی اکبر ظهری

علی اکبر ظهری

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی دبیری زیست شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه تدریس بمدت 28 سال در مدارس

مولف بیش از 20 عنوان کتاب کمک درسی

افتخار تحصیلی: 27 سال سابقه تدریس در دبیرستان های تهران

درباره استاد

1_ تدریس در سمپاد 2- 4 سال گزینش آزمون قلم چی 3- لیدر آزمون گاج 4_ مولف عکس و مکس گاج (زیست تصویری گاج) 5_مولف پرسمان گاج 6_لیدر آزمون دانش پژوهندگان راه دانش سابقه تدریس بمدت 28 سال در مدارس

سابقه تدریس بمدت 28 سال در مدارس

مولف بیش از 20 عنوان کتاب کمک درسی

تلفن پشتیبانی
021-91005343