آذر کریمی بنائی

آذر کریمی بنائی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 3 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

11 جلسه موفق

کارشناسی دبیر زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران

37 سال سابقه در آموزش پرورش 32 و 5 سال غیر انتفاعی ( بازنشسته)

3 سال معلم نمونه منطقه و 2 گروه تشویقی

5 سال سابقه تدریس در دبیرستان نمونه دولتی

درباره استاد

دبیر بازنشسته هستم و تجربیات بسیاری درزمینه آموزش با متد ها و روش های جدید تدریس به صورت مجازی و حضوری را دارا می باشم. انسانی بور با آرامش و دارای جدیت و پیگیری در انجام امور و با ایجاد انگیزه در دانش آموزان تلاش در بهبود آموزش تلاش می نمایم.

37 سال سابقه در آموزش پرورش 32 و 5 سال غیر انتفاعی ( بازنشسته)

3 سال معلم نمونه منطقه و 2 گروه تشویقی

5 سال سابقه تدریس در دبیرستان نمونه دولتی

دارای 30 تشویق نامه از منطقه و اداره کل

تلفن پشتیبانی
021-91005343