این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد احمدوند

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • معدل 17/96 کارشناسی
  • تدریس فیزیک به روش ساده و قابل فهم
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد احمدوند

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

113,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

تدریس فیزیک به روش ساده و قابل فهم

سابقه تدریس خصوصی

آشنا به کل مفاهیم روز تدریس فیزیک

ویدیو وجود ندارد!