این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محسن جاودانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد
  • تدریس به مدت 10 سال در مدارس برتر مشهد مانند شهید امیدوار و امام حسین و...
  • تالیف 6 جلد کتاب کمک آموزشی ریاضی در متوسطه اول
  • مدرس ریاضی کلاس های آمادگی آزمون کانون ناحیه 1 و 2 مشهد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محسن جاودانی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

قبولی 100 درصد دانش آموزان در امتحانات نهایی نهم و قبولی 80 درصدی در مدارس نمونه و تیزهوشان

سابقه تدریس در مدارس برتر مشهد مانند شهید امیدوار و امام حسین و...

تالیف 6 جلد کتاب کمک آموزشی ریاضی در متوسطه اول

مدرس ریاضی کلاسهای آمادگی آزمون کانون ناحیه 1 و 2 مشهد

سابقه تدریس به مدت 10 سال در مدارس، آموزشگاه و تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!