احمدرضا طاهری گوکی

احمدرضا طاهری گوکی

استاد تایید شده

4 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - کرمان

3 جلسه موفق

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

افتخار تحصیلی: جزو ده نفر برتر مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس ریاضی و فیزیک به روش ساده و قابل فهم

درباره استاد

هرجلسه تدریس به سه بخش: 1- تدریس ابتدایی: در این بخش به مدت ده الی پانزده درصد از زمان جلسه به معرفی مباحثی که در آن جلسه تدریس خواهد شد پرداخته می شود. 2-تدریس عمیق: حدود 70 الی 80 درصد زمان جلسه به تدریس مفاهیم بصورت عمیق پرداخته می شود. 3-جمع بندی: در این بخش که حدود 10 ال 15 درصد زمان نهایی هر جلسه را شامل می شود به جمع بندی مفاهیم تدریس شده پرداخته می شود. 4- درانتها امکان گرفته کوییز از مفاهیم تدریس شده نیز وجود دارد

سابقه تدریس و رفع اشکال کتاب های انرژی اتمی و خیلی سبز

تدریس ریاضی و فیزیک به روش ساده و قابل فهم

تلفن پشتیبانی
021-91005343