این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ابراهیم عوض زاده محمدیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • سابقه تدریس در آموزشگاه ها
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ابراهیم عوض زاده محمدیان

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ریاضی گسسته دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

حل عددی معادلات دیفرانسیل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ماشین های الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

تولید و نیروگاه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

عایق و فشار قوی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

تاسیسات الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

تاسیسات الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

بررسی سیستمهای قدرت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!