مرضیه کرمی

مرضیه کرمی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

استاد جدید

دکترا مدیریت مالی از دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه غیرانتفاعی

بیش از 4 سال تدریس در دانشگاه امین اصفهان

قبولی دانش آموزان و دانشجویان با نمرات سطح بالا

درباره استاد

تمامی منابع تدریس منطبق با نیاز شاگردان است با ساده ترین و کاربردی ترین روش های یادگیری و بازدهی بالا بیش از 4 سال تدریس در دانشگاه امین اصفهان قبولی دانش آموزان و دانشجویان با نمرات سطح بالا

بیش از 4 سال تدریس در دانشگاه امین اصفهان

قبولی دانش آموزان و دانشجویان با نمرات سطح بالا

تلفن پشتیبانی
021-91005343