درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سیدحسن هاشمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
28 جلسه موفق
دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس بمدت 13 ساله کلیه درس های رشته مکانیک و برخی دروس رشته های عمران،معماری،ساختمان،ریاضی و..

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیدحسن هاشمی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی عمومی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی برنامه نویسی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک و مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ایستایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های تبرید و سردخانه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

طراحی سیستم های تهویه مطبوع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک شکست

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مواد مرکب (کامپوزیتها)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

طراحی مخازن تحت فشار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

طراحی مبدل های حرارتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس بمدت 13 ساله کلیه درس های رشته مکانیک و برخی دروس رشته های عمران،معماری،ساختمان،ریاضی و..

دیدگاه دانش آموزان درباره سیدحسن هاشمی

5 از 5 11 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

علی نعمتی

20 روز پیش

ممنون از استاد هاشمی مطالب رو ساده سازی میکنن

مکانیک سیالات

کیارش اورک

4 ماه پیش

خوب بود

استاتیک

ناشناس

5 ماه پیش

ایشان مبحث ترمودیناک را با بیانی روان و شیوا برایم تدریس نمودند و از هر نظر رضایت کامل را دارم.

پاسخ استاد:

با تشکر از شما مهندس عزیز

ترمودینامیک

ویدیو وجود ندارد!