پوریا فتحی

پوریا فتحی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

سابقه تدریس خصوصی فیزیک بمدت 8 سال

تدریس کلاس های گروهی آموزشگاهی

تدریس دروس کنکور به دانش آموزان برتر و نمونه دولتی

درباره استاد

درصد فیزیک بنده در کنکور سراسری 90 درصد بوده به دلیل تدریس مفهومی، اصولی و پایه ای دروس، دیدگاه و نظر تمام شاگردان من پس از شرکت در کلاس ها و فراگیری درس مثبت شده و انگیزه و ارتباط بیشتری با مفاهیم برقرار میکنند

تدریس دروس کنکور به دانش آموزان برتر و نمونه دولتی

تدریس کلاس های گروهی آموزشگاهی

تدریس مفهومی و پایه ای دروس

سابقه تدریس خصوصی فیزیک بمدت 8 سال

سابقه تدریس به بیش از 30 نفر

تلفن پشتیبانی
021-91005343