این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیده فاطمه حاجی زاده ضیابری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی روانشناسی از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
  • سابقه 3 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیده فاطمه حاجی زاده ضیابری

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه 3 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!