درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پانته آ ذوالقدری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی معماری از دانشگاه غیرانتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پانته آ ذوالقدری

زبان فرانسه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی زبان فرانسه

ویدیو وجود ندارد!