درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نرگس غائب

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • سابقه تدریس و حل تمرین بمدت 4 سال در موسسه گاج
  • سابقه تدریس 8 سال در آموزشگاه و بصورت خصوصی
  • سابقه تدریس 2 سال در آموزشگاه پویه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نرگس غائب

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه تدریس و حل تمرین بمدت 4 سال در موسسه گاج

سابقه تدریس 2 سال در آموزشگاه پویه

سابقه تدریس 8 سال در آموزشگاه و بصورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!