درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ندا جعفری

ندا جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 30 سال تدریس و معاونت در مدارس آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی

سابقه 30 سال تدریس و معاونت در مدارس آموزش و پرورش