این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رسول آرای

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اهواز
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
  • سابقه تدریس دراموزشگاه سما مسجدسلیمان به مدت 4 سال
  • قبولی2نفرازشاگردانم درآزمون تیزهوشان نهم به دهم1400
  • لیسانس مهندسی تکنولوژی ار دانشگاه آزاد واحد شوشتر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رسول آرای

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

تدریس در مدارس

سابقه تدریس دراموزشگاه سما مسجدسلیمان به مدت 4 سال

قبولی2نفرازشاگردانم درآزمون تیزهوشان نهم به دهم1400

ویدیو وجود ندارد!