درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی کشاورز محمدیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • تدریس به دانش اموزان مدارس دولتی
  • سابقه 4 سال تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی کشاورز محمدیان

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

تدریس به دانش اموزان مدارس دولتی

سابقه 4 سال تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!