این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمید رمضانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهرکرد
  • سابقه 6 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمید رمضانی

انگلیسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

انگلیسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

انگلیسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

سابقه 6 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!