فرهنگ اشافی

فرهنگ اشافی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

افتخار تحصیلی: مولف 4 کتاب در حیطه متره و برآورد - انتشارات فدک ایساتیس

افتخار تحصیلی: همکاری ثابت با 9 شرکت مهندسی مشاور

سابقه تدریس خصوصی بیش از 15 سال

درباره استاد

سابقه بیش از 15 سال آموزش به صورت خصوصی - نیمه خصوصی - عمومی و سازمانی . مولف 4 کتاب " اصول متره و برآورد"، " تفسیر تصویری فهرست بها ابنیه"،" متره" و " تفسیر بخشنامه سرجمع" انتشارات فدک ایساتیس / همکاری ثابت با 9 شرکت مشاور

سابقه تدریس خصوصی بیش از 15 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343