این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ریحانه احمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک TTC
  • سابقه تدریس خصوصی و آموزشگاهی بمدت 3 سال
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی هفتم تا دوازدهم و کنکور
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ریحانه احمدی

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی و آموزشگاهی بمدت 3 سال

دارای مدرک TTC

سابقه تدریس زبان انگلیسی هفتم تا دوازدهم و کنکور

ویدیو وجود ندارد!