درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امین شهابی نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرمان
2 جلسه موفق
داور مسابقات موسیقی
  • تدریس در دانشگاه باهنر کرمان
  • نویسنده کتاب یک فنجان آواز گرم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین شهابی نژاد

آواز و خوانندگی پاپ

قیمت جلسه : (30 دقیقه)

70,000 تومان

آواز و خوانندگی سنتی

قیمت جلسه : (30 دقیقه)

70,000 تومان

آواز و خوانندگی سلفژ

قیمت جلسه : (30 دقیقه)

70,000 تومان

آواز و خوانندگی صداسازی

قیمت جلسه : (30 دقیقه)

70,000 تومان

تدریس در دانشگاه باهنر کرمان

داور مسابقات موسیقی

نویسنده کتاب یک فنجان آواز گرم

ویدیو وجود ندارد!