این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد خضرایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز
  • سابقه یک سال تدریس و مشاوره در آموزشگاه نخبگان دانش البرز
  • تدریس خصوصی ریاضی پایه به 4 شاگرد و قبولی با نمره بالا توسط آنها
  • در حال آماده سازی مقاله با همکاری اساتید مجرب دانشگاه شیراز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد خضرایی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه یک سال تدریس و مشاوره در آموزشگاه نخبگان دانش البرز

تدریس خصوصی ریاضی پایه به 4 شاگرد و قبولی با نمره بالا توسط آنها

ویدیو وجود ندارد!