درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی کرمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
  • افتخار تحصیلی: رتبه 5 کنکور کارشناسی ناپیوسته

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی کرمی

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

اصول حسابداری

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

حسابداری صنعتی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

حسابداری میانه

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

حسابداری مالیاتی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

متون حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

حسابداری پیشرفته 1 و 2

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

حسابرسی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

اصول حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

حسابرسی سیستمهای کامپیوتر

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

زبان تخصصی حسابداری

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

حسابداری شرکت ها

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

110,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی به مدت 6 سال

ویدیو وجود ندارد!