درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مینو چاوشی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
3 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس در هنرستان بعنوان مدرس زبان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مینو چاوشی

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

تدریس در هنرستان بعنوان مدرس زبان

سابقه تدریس در آموزشگاه زبان

سابقه تدریس زبان انگلیسی بیش از 20 سال

ویدیو وجود ندارد!