این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهرزاد خزایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • مدرس دانشکده فنی شهید شمسی پور تهران
  • تدریس یار به مدت 4 ترم در دانشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهرزاد خزایی

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ماشین های الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

بررسی سیستمهای قدرت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه

دوران تحصیل

قبولی در دانشگاه

مدرس دانشکده فنی شهید شمسی پور تهران

تدریس یار به مدت 4 ترم در دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

ویدیو وجود ندارد!