این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

شادی عسگری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا شیمی آلی از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 6 ترم تدریس به عنوان دستیار آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف
  • رتبه 8 کنکور دکتری سال 1395

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شادی عسگری

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان تخصصی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی شیمی دبیرستان

سابقه 6 ترم تدریس به عنوان دستیار آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف

ویدیو وجود ندارد!