درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه جعفرزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف
  • بیش از 4 سال سابقه تدریس و مشاوره
  • سابقه تدریس و مشاوره در کانون قلم چی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه جعفرزاده

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

بیش از 4 سال سابقه تدریس و مشاوره

سابقه تدریس و مشاوره در کانون قلم چی

ویدیو وجود ندارد!