محمد اعتضاد

محمد اعتضاد

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 3 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

27 جلسه موفق

کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه آزاد اسلامی

معلم رسمی آموزش و پرورش تدریس به مدت 30 سال در بهترین دبیرستان های اصفهان

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس در دبیرستان های تیز هوشان و نمونه مردمی شهر اصفهان

درباره استاد

تدریس در دبیرستانهای تیز هوشان و نمونه مردمی شهر اصفهان دبیر رسمی آموزش و پرورش تدریس در بهترین دبیرستانهای اصفهان

معلم رسمی آموزش و پرورش

تدریس در دبیرستانهای تیز هوشان و نمونه مردمی شهر اصفهان

تلفن پشتیبانی
021-91005343