درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی تهرانی پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه پیام نور
  • کارشناسی دبیر مطالعات اجتماعی از دانشگاه فرهنگیان
  • کاردانی دبیری ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • سابقه 30 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی تهرانی پور

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

قبولی بیش از 100 نفر از شاگردانم در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

سابقه 30 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!