درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علی محمد کوشش

علی محمد کوشش

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
  • 4 سال تدریس دروس ریاضی متوسطه اول و دوم به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

4 سال تدریس دروس ریاضی متوسطه اول و دوم به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!