این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ابوالحسن موسوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تهران
  • سابقه 7 سال تدریس در مدارس و خصوصی
  • آموزگار رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ابوالحسن موسوی

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

280,000 تومان

آموزگار رسمی آموزش و پرورش

آموزش در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

آموزش در هوا فضای سپاه

سابقه 7 سال تدریس در مدارس و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!