درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امین حمزه نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرمان
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • سابقه 1 سال تدریس به صورت خصوصی
  • رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین حمزه نژاد

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

هندسه دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

هندسه یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

سابقه 1 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!