درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

احمد اکبری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه فرهنگیان
  • مدرس در مدرسه نمونه دولتی منطقه 15
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • آشنا به کل متدهای روز تدریس فیزیک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط احمد اکبری

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

مدرس در مدرسه نمونه دولتی منطقه 15

دبیر رسمی آموزش و پرورش

آشنا به کل متدهای روز تدریس فیزیک

ویدیو وجود ندارد!