درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسین بلدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان
  • سابقه تدریس 3 سال به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسین بلدی

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مالیه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابرسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس 3 سال به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!