درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهاره باطنی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
  • سابقه تدریس به مدت 5 سال در جهاد دانشگاهی و اموزشگاه رشد و فرهنگسرای دشتستان و آموزشگاه ارتباط و پارسایان
  • تدریس به کودکان و نوجوانان در مقطع متوسطه اول و دوم
  • مدارک T.T.C

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهاره باطنی

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی برای کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان انگلیسی مبتدی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

تدریس به کودکان و نوجوانان در مقطع متوسطه اول و دوم

قبولی در ترم

مدارک T.T.C

سابقه تدریس به مدت 5 سال در جهاد دانشگاهی و اموزشگاه رشد و فرهنگسرای دشتستان و آموزشگاه ارتباط و پارسایان

مشغول تدریس در آموزشگاه کودکان هوشمند و کوثر

ویدیو وجود ندارد!