درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اسماعیل حسنجانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
2 جلسه موفق
کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه رازی کرمانشاه
  • دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ذرات از دانشگاه گیلان
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 27 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اسماعیل حسنجانی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

340,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 27 سال

سابقه تدریس خصوصی

آشنا به مفاهیم روز فیزیک و تدریس قابل فهم

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی تهران

ویدیو وجود ندارد!