این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا قدیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ژنتیک پزشکی از دانشگاه اصفهان
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی
  • دارای مدرک دوره تربیت معلم ابتدایی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا قدیمی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!